نمونه کار ها و خدمات ما

برش ، رنده کاری و انواع ابزار طبق نمونه بر روی چوب انجام می شود
واشان نما ، لمه ، حاشیه ، زیر کاری و ...

 


لمه و واشان نما